هم افزایی شورا و شهرداری منتج به اتخاذ تصمیم های بهتر

هم افزایی شورا و شهرداری منتج به اتخاذ تصمیم های بهتر

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: هم افزایی شورا و شهرداری منتج به اتخاذ تصمیم های بهتری برای اداره امور مربوط به شهر می شود.

ابراهیم تقی زاده اظهار داشت: در بررسی عملکرد شورای پنجم و شهرداری بیرجند در مدت زمان تصدی، نقاط مثبت و درخشانی به چشم می خورد.
وی با اشاره به ارتباط شورا و شهرداری خاطرنشان کرد: ارتباط سازنده و خوبی بین دو طرف وجود دارد که نتیجه آن ساماندهی مناسب وضعیت شهر در امور ظاهری و زیربنایی می باشد.
وی با اشاره به تشکیل منظم کمیسیون های شورا اظهار داشت: در کمیسیون های مختلف عمرانی، حقوقی، فرهنگی، خدمات شهری و بودجه عقب ماندگی درخواست نداریم.
رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند عنوان کرد: تمامی درخواست های وارده به شورا به کمیسیون های مرتبط ارجاع داده می شود و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه برای اتخاذ تصمیم لازم در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح می شود.
تقی زاده به وظیفه نظارتی و پیگیری شورای اسلامی شهر اشاره کرد و یادآور شد: شورا به عنوان منتخبین مردم، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است.
وی شورا و شهرداری را مشاورانی قوی برای یکدیگر دانست و افزود: شورا تیم مشورتی شهردار می باشد و شهردار نیز با تیم تخصصی خود، نظرات را به شورا ارائه می دهد.
تقی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به کار کارشناسی انجام شده در شهرداری بیرجند و کمیسیون های مختلف شورای اسلامی شهر و با همفکری شهردار و اعضای شورا، نهایتاً تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بیرجند

    منبع خبر

    شورای شهر بیرجند

    شورای شهر بیرجند یک شورای شهر در شهر بیرجند می باشد

      نظرات