گزارش تصویری کارگاه نیاز سنجی و توانسنجی ساکنین محله جوادیه

گزارش تصویری کارگاه نیاز سنجی و توانسنجی ساکنین محله جوادیه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات