مهلت دوماهه بی خطر سازی به تولید کنندگان پسماند های پزشکی در مشهد /تاکید بر فعال سازی کمیته های پسماند شهری، پزشکی، صنعتی و کشاورزی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در نشست تخصصی کارگروه مدیریت پسماند استان که ساعتی پیش در استانداری برگزار شد، گفت: تولید کنندگان پسماند پزشکی درمشهد حداکثر دوماه برای بی خطر سازی زباله های عفونی خود مهلت دارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خرسان رضوی ،محمد مقدوری در تشریح این مصوبه گفت: پس از اطلاع رسانی لازم از سوی دانشگاه علوم پزشکی درخصوص مدیریت پسماند پزشکی،تولید کنندگان پسماند درمشهد حداکثر ظرف مدت دو ماه و  درشهرستان ها حداکثر ظرف مدت ۳ ماه مکلفند نسبت به مدیریت پسماند پزشکی خود اقدام نمایند.

وی همچنین  تاکید کرد: درغیر این صورت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان ناظر پسماند پزشکی، مراتب را با ذکر دقیق مشخصات متخلفین مربوطه به حفاظت محیط زیست استان اعلام و این اداره کل موضوع را از طریق مراجع قضایی  مورد پیگیری قانونی قرار خواهد داد.

رئیس کارگروه مدیریت پسماند استان ادامه داد: با عنایت به گزاشات ارائه شده درخصوص مدیریت پسماند پزشکی استان از ادارات و متولیان فعال در این مهم از سوی استانداری تقدیر به عمل خواهد آمد.

مقدوری درادامه افزود: نظر به حضور متقاضیان امر بی خطر سازی پسماند پزشکی در استان و به جهت افزایش نظارت دستگاه های ناظر بر فعالیت متقاضیان مربوطه و همچنین کاهش فاصله محل بی خطر سازی پسماند تا محل دفن پسماند دراین نشست مقرر گردید سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد نسبت به بررسی و امکان سنجی واحدهای بی خطر سازی در مجاورت سایت دفن پسماند بررسی و همکاری نماید.

وی  همچنین از تصویب تشکیل کمیته ای با محوریت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و همکاری  حفاظت محیط زیست استان و سایر دستگاه های متولی و نظارتی خبر دادو افزود: با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماند، مقرر شده است پس از انتشار فراخوان توسط استانداری ظرف مدت ۲۰ روز کمیته یاد شده تشکیل جلسه داده وطی بررسی و تبادل نظر نسبت به انتخاب سرمایه گذاران صلاحیت دار جهت ایجاد و بهره برداری از سایت مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه اقدام نماید.

مقدوری درادامه به مهلت یک هفته ای برای ارائه نتایج مطالعه طرح جامع مدیریت پسماند درکمیته پسماندعادی اشاره کرد و افزود :با عنایت به ارائه گزارش اقدامات مرتبط با انجام مطالعات این طرح، مقرر گردید طرح یاد شده پس از بررسی و تصمیم گیری جهت  اتخاذ تصمیم نهایی به کارگروه مدیریت پسماند استان ارائه گردد.

وی همچین از برگزاری نشست نمایندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اداره کل حفاظت محیط زیست به منظور بررسی نحوه انجام مطالعات فهرست برداری از پسماند صنعتی و  ویژه استان و سنجش اعتبارات و امکانات لازم به عنوان یکی دیگر از مصوبات این نشست سخن گفت و افزود: نتایج این نشست به کارگروه مدیریت پسماند استان درنشست آتی ارائه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ضمن اشاره به اینکه با پیگیری سازمان صنعت، معدن و تجارت ،لازم است آن دسته از واحدهایی که تولید پسماند ویژه می نمایند نسبت به ارائه مطالعات پسماند ویژه خود  درقالب خود اظهاری به سازمان مربوطه اقدام لازم مبذول نمایند گفت: نظر به ضرورت امر کاهش تولید پسماند به عنوان یک سیاست اصلی و استراتژی مهم در کشور مقرر گردید اداره کل حفاظت محیط زیست راهکار و پیشنهادات لازم در راستای کاهش تولید پسماند دراستان را بررسی و درجلسه بعدی کارگروه ارائه نماید.

مقدوری در خاتمه بر فعال سازی کمیته های پسماند شهری، پزشکی، صنعتی و کشاورزی تاکید کرد و افزود: مسئولان کمیته های تخصصی یاد شده لازم است تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات به عمل آمده را به کارگروه مدیریت پسماند استان گزارش نمایند. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات