رئیس سازمان در نشست مشترک با مدیرکل امور مالیاتی استان:
قرارداد مبنای تعیین مالیات مهندسان مجری شود

رئیس سازمان در نشست مشترک با مدیرکل امور مالیاتی استان: قرارداد مبنای تعیین مالیات مهندسان مجری شود

رئیس سازمان در نشست مشترک با مدیرکل امور مالیاتی استان:
قرارداد مبنای تعیین مالیات مهندسان مجری شود


مهندس سیف اله علی نیا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نشست مشترک با حمزه ای مدیرکل امور مالیاتی استان ، ضمن تشریح چگونگی فعالیت مهندسان طراح ، ناظر و مجریان و همچنین نحوه قرارداد واقعی مالک با مجریان اظهار داشت: عدم تناسب آمار و متراژ واقعی پروژه ها و تعداد مهندسان مجری منجر به رقابت کاذب شده و در این بین مالکان با توجه به شرایط و رقابت موجود عملاً یک چهارم تعرفه را پرداخت می کنند .

وی افزود: از آنجا که همه فعالیت ها و دریافت تعرفه در قالب یک قرارداد با مالک انجام می گیرد باید قرارداد مبنای تعیین مالیات گردد.

در ادامه حمزه ای مدیرکل امور مالیاتی استان ضمن تائید روابط بین مهندس مجری و مالک و اینکه قراردادهای موجود عملا با تعرفه های مصوب هماهنگی ندارد قول مساعد داد ضمن بررسی ، ساز و کاری را فراهم نماید تا قرارداد داخلی مجری و مالک مبنای محاسبه مالیاتی قرار گیرد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات