تغییرات آب و هوایی منجر به بروز زلزله می‌شوند

تغییرات آب و هوایی منجر به بروز زلزله می‌شوند

www.bananews.irتیمی متشکل از دانشمندان بین المللی در بررسیهای خود دریافتند که تغییرات آب و هوایی می توانند منجر به جابجایی صفحات تکتونیکی زمین و در نتیجه بروز زلزله شوند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از مهر، محققان استرالیایی، آلمانی و فرانسوی به سرپرستی جان پیرو ایفالدانو از دانشگاه ملی استرالیایی کشف کردند که پدیده های مرتبط با تغییرات آب و هوایی قادرند بر روی حرکات صفحات تکتونیکی اثر بگذارند و موجب بروز زلزله شوند.

این اولین بار است که یک تیم علمی این فرضیه را ارائه می کند. درحقیقت تا به امروز عکس این مسئله مطرح بود. به طوری که برپایه تحقیقات پیشین، جابجایی صفحات زمین با ایجاد رشته کوههای جدید، انشعابات جدید دریا و ... موجب تغییرات آب و هوایی می شوند.

این تحقیقات جدید اولین مطالعه ای است که یک ارتباط برعکس را بین این دو پدیده بررسی کرده است.

این دانشمندان معتقدند که برای مثال، شدت گرفتن بادهای موسمی در هند مسئول شتاب گرفتن حرکات صفحه تکتونیکی هند شده است. به طوری که در یک دوره زمانی ۱۰ میلیون سال این بادها منجر به افزایش سرعت این صفحه حدود ۲۰ درصد برابر با حدود ۸ میلیمتر در سال شده است.

به گفته این دانشمندان، تغییر جهت و سرعت حرکت صفحات تکتونیکی یک فاکتور کلیدی در بروز زمین لرزه های بزرگی چون زمین لرزه اخیر ژاپن می شود.

براساس گزارش Zeroemission، اکنون ارتباط میان پدیده های آب و هوایی و حرکت صفحات زمین می تواند در خصوص تاثیر (هرچند غیرمستقیم) تغییرات آب و هوایی بر روی زلزله ها توضیح دهد.

 

 

    نظرات