نواخته شدن زنگ مهر توسط شهردار بیرجند برای کلاس اولی ها

نواخته شدن زنگ مهر توسط شهردار بیرجند برای کلاس اولی ها

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات