جلسه کمیسیون ساماندهی مشاغل با حضور شهردار دزفول و مدیران مربوطه برگزار شد

جلسه کمیسیون ساماندهی مشاغل با حضور شهردار دزفول و مدیران مربوطه برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری دزفول

  منبع خبر

  شهرداری دزفول

  شهرداری دزفول

  شهرداری دزفول یک شهرداری در شهر دزفول می باشد

   نظرات