اجرای همزمان برش آسفالت های معیوب و دارای موج در محور رفت بلوار امام به سمت میدان آیت الله بروجردی  توسط آسفالت تراش ( ویت کن ) و روکش آسفالت و پر نمودن محل های برش  خورده

منبع خبر

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

    نظرات