جمع آورى آسفالت هاى معیوب و داراى موج که در اثر نشست ناشى از بارهاى ترافیکى موزاییکى شده بودند و سپس متراکم و کمپکت نمودن مسیر جهت اجراى مراحل زیرسازى

جمع آورى آسفالت هاى معیوب و داراى موج که در اثر نشست ناشى از بارهاى ترافیکى موزاییکى شده بودند و سپس متراکم و کمپکت نمودن مسیر جهت اجراى مراحل زیرسازى

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات