شرکت پرسنل خدوم شهرداری ازنا در مراسم دعای ندبه با مداحی و سخنرانی فاضل برجسته کشوری حاج آقا طهرانی

شرکت پرسنل خدوم شهرداری ازنا در مراسم دعای ندبه با مداحی و سخنرانی فاضل برجسته کشوری حاج آقا طهرانی

P۱۲۲۰۶۳۵P۱۲۲۰۶۳۸P۱۲۲۰۶۴۰P۱۲۲۰۶۴۱P۱۲۲۰۶۴۳P۱۲۲۰۶۴۶P۱۲۲۰۶۴۹P۱۲۲۰۶۵۲P۱۲۲۰۶۵۳P۱۲۲۰۶۵۴P۱۲۲۰۶۵۶

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ازنا

  منبع خبر

  شهرداری ازنا

  شهرداری ازنا

  شهرداری ازنا یک شهرداری در شهر ازنا می باشد

   نظرات