عظمت بزرگترین تشکیل صنفی کشور بواسطه چند تخلف زیر سوال نمی رود

عظمت بزرگترین تشکیل صنفی کشور بواسطه چند تخلف زیر سوال نمی رود

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران؛ مهندس ساعتچی عضو هیات اجرایی انتخابات هشتم نظام مهندسی تهران ضمن مهم برشمردن دغدغه های جامعه مهندسی و لزوم پی گیری این دغدغه ها و مطالبات چه از طرف شورای مرکزی نظام مهندسی؛ چه وزارت راه و شهرسازی و چه مجلس شورای اسلامی گفت: ارتباط قوی تر مهندسان با سازمانهای نظام مهندسی استانها در قوی تر شدن این تشکل صنفی نقش حیاتی دارد.

وی در ادامه مطلب فوق گفت: فعالیتهای سازمان نظام مهندسی در گوشه و کنار کشور عزیزمان در کل رو به جلو و موفقیت آمیز بوده است و شرکت مهندسان در انتخابات و تعیین هیات مدیره های قوی تر چه به لحاظ مهندسی و چه به لحاظ چانه زنی برای احقاق حق مهندسان، حق اولیه این جامعه است، جامعه ای که تا چند سال آینده مطابق با آمارهای بالغ بر یک میلیون نفر خواهد شد و ۱۵ تا ۳۰ درصد مباحث اشتغال زایی در کشور به همین صنعت ساختمان و حضور مهندسان مرتبط است.

ساعت چی هم افزایی بین نخبگان جامعه مهندسی تهران برای حضوری پر رنگ در انتخابات ۱۲ مهر ماه را حیاتی و اساسی عنوان کرد.

ساعت چی آفت بزرگ و مهم برای تشکل های نظام مهندسی را عجین شدن با موارد دست و پا گیر بوروکراسی اداری و دولتی شدن عنوان کرد و خاطر نشان کرد: تمامی این اصلاحات می تواند با یک مطالبه گری قوی و از طریق منتخبین اصلح جامعه مهندسی به سر منزل مقصود برسد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات