ایستادگی و دفاع، صلح و مهر همچنان راه مردم این دیار است

ایستادگی و دفاع، صلح و مهر همچنان راه مردم این دیار است


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، در متن پیام مهندس حیدر اسکندرپور آمده است:
داستان این سرزمین، «صلح و مهر» است.
روایت تاریخ معاصر این سرزمین مادری، به گواهی تاریخ، عاری از تعدی و آتش افروزی است؛ اما آنگاه که پای حراست از خاک و مردمان این دیار آغشته به مهر به میان آمده مادران، مردان جنگ را راهی کرده اند.
مردمان این دیار، از حسین (ع) مشق آزادگی و ایستادگی آموخته اند و در «چزابه»، درس «مجنون» بودن، پس داده اند.
و اینک از این کهن دیار پارسی،  حرم اهل بیت و دیار شهید «دوران»، در هفته دفاع مقدس، قاصدک های دلمان را پرواز می دهیم تا جای جای این خاک ایستاده، به همت دلاوری ها و به عظمت ایثار و شهادت.
باشد تا قاصدهای ما، به مزار شهیدان در گوشه گوشه این سرزمین سری بزنند و متبرک شوند .
و بگویند که ایستادگی و دفاع، صلح و مهر همچنان راه مردم این دیار است.
باشد که شهیدان این دیار، شفیع ما بشوند و سلام ما را برسانند به «شکوفه ها به باران».
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات