اولین فستیوال فسقلیهای استان مازندران با ۱۰۵ شرکت کننده در پارک سرو

اولین فستیوال فسقلیهای استان مازندران با ۱۰۵ شرکت کننده در پارک سرو

اولین فستیوال فسقلیهای استان مازندران با ۱۰۵ شرکت کننده در پارک سرو

اولین فستیوال فسقلیهای استان مازندران با ۱۰۵ شرکت کننده درپارک سرو
(تعداد ۷۵ نفر در رده سنی۱تا۳سال،دومیدانی)،(تعداد ۳۰نفر در رده ۷ماه تا یکسال چهاردست وپا )
شرکت کنندگان از بهشهر،رستمکلا،ساری،قائمشهر و بابل

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهشهر

  منبع خبر

  شهرداری بهشهر

  شهرداری بهشهر

  شهرداری بهشهر یک شهرداری در شهر بهشهر می باشد

   نظرات