برگزاری جلسه کارگروه ترافیک شهر تنکابن پیرامون مسائل ترافیکی پارک حاشیه خیابان‌های سطح شهر و وضعیت پارکینگهای خصوصی سطح شهر

برگزاری جلسه کارگروه ترافیک شهر تنکابن پیرامون مسائل ترافیکی پارک حاشیه خیابان‌های سطح شهر و وضعیت پارکینگهای خصوصی سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر تنکابن

    منبع خبر

    شورای شهر تنکابن

    شورای شهر تنکابن یک شورای شهر در شهر تنکابن می باشد

      نظرات