روابط عمومی شهرداری رامسر/ به همت واحد عمران شهرداری رامسر دریچه گذاری کانال هدایت آب و اصلاح کانال قدیمی در مسیر باغ ملی در حال اجراست

روابط عمومی شهرداری رامسر/ به همت واحد عمران شهرداری رامسر دریچه گذاری کانال هدایت آب و اصلاح کانال قدیمی در مسیر باغ ملی در حال اجراست


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات