بررسی وضعیت پسماندهای شهری و روستایی در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان فریدونشهر

بررسی وضعیت پسماندهای شهری و روستایی در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان فریدونشهر

بررسی وضعیت پسماندهای شهری و روستایی در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان فریدونشهر

وضعیت پسماندهای شهری و روستایی در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان فریدونشهر مورد بررسی قرارگرفت.

به گزارش"پارما" از اداره حفاظت محیط زیست فریدونشهر ، جلسه کار گروه مدیریت پسماند این شهرستان به ریاست معاون فرماندار با حضور اعضاء کار گروه برگزار شد.

دراین جلسه در خصوص پسماند های ویژه ،عادی و محل های دفن زباله شهری و روستای بحث و در نتیجه جلسه فوق با ۸ مصوبه در این زمینه به پایان رسید .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات