دستور کار و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی کلانشهر اراک در هفته اول مهرماه

دستور کار و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی کلانشهر اراک در هفته اول مهرماه

به گزارش مرکز ارتباطات و هماهنگی شورای اسلامی کلانشهر اراک، برنامه هفتگی صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی، در هفته اول مهرماه به ‌شرح ذیل می‌باشد:

برنامه جلسات روز  شنبه مورخ ۹۷/۶/۳۱ شورای اسلامی کلانشهر اراک

کمیسیون عمران و سرمایه گذاری

ساعت  ۸  الی  ۱۱

دستور جلسه

- بررسی ادامه عملکرد دفاتر پیشخوان در شهرداری (۸ الی ۸:۳۰)

- بررسی نامه شماره ۳۰۰۵۰مورخ ۱۰/۶/۹۷ شهرداری اراک (۸ الی ۸:۳۰)

- بررسی نامه شماره۳۱۲۸۲ مورخ ۱۸/۶/۹۷ شهرداری اراک در رابطه با ارسال پیش نویس قرارداد با سازمان همیاری شهرداری ها (۸:۳۰ الی ۹)

- بررسی پروژه استخر شهرداری شامل بازگشایی استعلام ها ، پیشرفت پروژه و ...( ۹ الی ۱۰)

- بررسی پیشرفت کار پروژه موسوم به ۹۰ هکتاری گردو ( ۱۰ الی ۱۱)

مدعوین :

- آقای شالی بگ مدیر محترم منطقه ۵ شهرداری از ساعت ۸ الی ۳۰ : ۸ در رابطه با بند ۱

- آقای خسروی معاون محترم امور زیربنایی از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ در رابطه با بند ۳ و ۴

- آقای مهاجرانی مدیر محترم سازمان سرمایه گذاری شهرداری از ساعت ۹ الی ۱۰ در رابطه با بند ۴

- آقای عسگری مدیر عامل محترم باشگاه ورزشی در رابطه با بند ۴ از ساعت ۹ الی ۱۰

- آقای ستوده نیا معاون محترم شهرسازی از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در رابطه با بند۵

- آقای زندوکیلی مدیر محترم منطقه ۲ شهرداری از ساعت ۱۰ الی ۱۱در رابطه با بند ۵

صحن رسمی

ساعت ۱۵  الی  ۱۷:۳۰

دستور جلسه

رسیدگی و تصویب نامه های واصله

گزارش پیگیری های مصوبات شورا در شهرداری

بررسی امور مشترک شهرداری و سازمان نظام مهندسی

بررسی مهمترین مسائل روز شهرداری

مدعوین :

- جناب آقای مهندس تاجران شهردار محترم شهر اراک

-          - جناب آقای مهندس سعید گازرانی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان   استان مرکزی

برنامه جلسات روز  یکشنبه  مورخ ۹۷/۷/۱ شورای اسلامی کلانشهر اراک

کمیسیون نظارت

ساعت  ۸  الی  ۱۱

دستور جلسه

- بازدید از آرامستان های اراک ، سنجان و کرهرود

مدعوین :

-  اعضای محترم کمیسیون نظارت

- سرپرست محترم معاونت خدمات شهری جناب آقای شالی بگ

- مدیر عامل محترم سازمان آرامستان جناب آقای دکتر جعفر پور

- مدیر عامل محترم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری جناب آقای کشاورزیان

- معاونت محترم امور زیربنایی و حمل و نقل شهری جناب آقای خسروی

کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی گردشگری

ساعت  ۱۵  الی  ۱۸

دستور جلسه

۱ - بررسی نامه های واصله (۱۵ الی ۱۵:۳۰)

۲- نشست با مدیرعامل محتم موسسه فرهنگی فیلمسازی بیطرف فیلم(۱۵:۳۰ الی ۱۶:۴۵)

۳-  بازدید از گالری خوشنویسی آقای دارابی منش (۱۶:۴۵ الی ۱۸)

مدعوین:

-         معاونت محترم برنامه ریزی شهرداری، جناب آقای خانمحمدی (۱۵ الی ۱۸)

-         مدیر عامل محترم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، جناب آقای حسنی (۱۵ الی ۱۸)

-         مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، جناب آقای محمد عسگری (۱۵ الی ۱۸)

-         مدیرعامل محتم موسسه فرهنگی فیلمسازی بیطرف فیلم، جناب آقای بیطرفان (۱۵:۳۰ الی ۱۶:۴۵)

-         اعضای محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک (۱۵ الی ۱۸)

-         اعضای محترم کارگروه فرهنگی اجتماعی (۱۵ الی ۱۸)

برنامه جلسات روز  دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۲ شورای اسلامی کلانشهر اراک

کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی و املاک

ساعت  ۸  الی ۱۱

دستور جلسه

۱- ادامه بررسی نامه شماره ۳۰۳۰۹ مورخ ۱۲/۶/۹۷ شهرداری در خصوص تفریغ بودجه ۴ ماهه اول سال ۹۶ سازمان پارک ها و فضای سبز از ساعت ۸ تا ۸:۳۰

۲- بررسی صورتجلسه  شماره ۱۶ مورخ ۲۵/۶/۹۷ کمیته حسابرسی در خصوص انتخاب حسابرس سال ۹۷شهرداری و سازمان های تابعه و شورای اسلامی شهر

۳- بررسی نامه شماره ۳۰۲۸۷ مورخ ۱۱/۶/۹۷ شهرداری در خصوص اسامی ۲۸ نفر کارکنان خانم که از مزایای مهد کودک و ... استفاده می نمایند

۴-قرائت نامه شماره ۵۲۶۳۸ مورخ ۱۲/۶/۹۷ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص فوق العاده مخصوص کارکنان پیمانی

۵-بررسی نامه شماره ۵۴۰۷۰ مورخ ۱۷/۶/۹۷ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص نحوه پرداخت حق الجلسات  اعضای شورای اسلامی شهر

۶- بررسی نامه شماره ۳۶۹۲ مورخ ۱۴/۶/۹۷ اداره کل امور اقتصادی و دارائی در خصوص اسناد خزانه

۷-      بررسی نامه شماره ۲۱۵۱۵ مورخ ۲/۵/۹۷ شهرداری در خصوص مساعدت به خانم سکینه یاوری

۸-      بررسی نامه شماره ۴۷۲۵۶ مورخ ۱۳/۶/۹۷ بیمه پاسارگاد با حضور مسئول امور رفاهی شهرداری از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰

۹-      قرائت نامه شماره ۵۴۳۱۹ مورخ ۱۸/۶/۹۷ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص واریز سهم ارزش افزوده

۱۰-   بررسی در خواست آقای ستوده در رابطه با طرح ۵۸ متری

۱۱-   بررسی درخواست آقای محبی بابت مطالبات از سازمان عمران با حضور مدیر عامل سازمان و معاونت محترم اداری سازمان

۱۲-   بررسی نامه شماره ۳۱۱۲۶ مورخ ۱۷/۶/۹۷ شهرداری در خصوص سند دو دستگاه مینی بوس

۱۳-   بررسی نامه شماره ۵۳۷۳۱ مورخ ۱۸/۶/۹۷ شهرداری در خصوص لیست بیمه کارگران شهرداری

۱۴-   در صورت فرصت طرح نامه های واصله به کمیسیون

مدعوین : ۱ - اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

۲- معاونین محترم برنامه ریزی، مالی اقتصادی به اتفاق مدیران محترم مالی مدیر امور رفاهی ( معاونت محترم امور زیربنایی در خصوص بند ۱۰ به اتفاق مسئولین ذیربط از ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰)

۳- مدیر محترم سازمان سیما، منظرو فضای سبزشهری  به اتفاق مدیرمحترم وقت سازمان پارک ها و معاونین محترم مالی اداری از ساعت ۸ الی ۹

۴- مشاورین محترم شورای اسلامی شهر

۵- مدیر عامل محترم سازمان عمران به اتفاق معاونت محترم اداری و مالی از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱

کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست

ساعت ۱۵  الی ۱۸

دستور جلسه

- بررسی امکان انتقال مدیریت میدان بزرگ مرکزی میوه و تره بار از سازمان تعاون روستایی به شهرداری اراک (۱۵ الی ۱۷)

- بررسی اقدامات انجام شده جهت تملک زمین های خریداری شده از آقای شمس کلاهی جهت توسعه آرامستان شهر اراک ( ۱۷ الی ۱۸)

مدعوین :

۱- اعضای محترم کمیسیون خدمات شهری شورا

۲- سرپرست محترم معاونت خدمات شهری جناب آقای شالی بگ

۳- مدیر محترم ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی جناب آقای اسفندانی ( ۱۵ الی ۱۷)

۴- مدیر محترم اداره حقوقی شهرداری جناب آقای عشق الهی

۵- مدیر عامل محترم سازمان آرامستان جناب آقای جعفر پور ( ۱۷ الی ۱۸)

۶- مدیر محترم اداره املاک شهرداری جناب آقای اثنی عشر

۷ – مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند جناب آقای عباسی ( ۱۵ الی ۱۷ )

مدعوین خارج از شهرداری و شورا :

۱- مدیر عامل محترم سازمان تعاون روستایی

۲- نمایندگان محترم غرفه داران میدان بزرگ مرکزی میوه و تره بار

۳- ریاست محترم اتاق اصناف استان مرکزی

۴- نماینده محترم فرمانداری شهرستان اراک

۵- نماینده محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

    منبع خبر

    شورای شهر اراک

    شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

      نظرات