شهرداری منطقه دو تبریز رتبه نخست ارزیابی عملکرد "مناطق" را کسب کرد

شهرداری منطقه دو تبریز رتبه نخست ارزیابی عملکرد "مناطق" را کسب کرد

به گزارش شهریاربه نقل ازامور ارتباطات شهرداری منطقه دو ، طبق ارزیابی عملکرد مناطق که توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز به انجام رسیده است، این منطقه موفق به کسب رتبه نخست در بین مناطق دهگانه شهرداری ها در بررسی سامانه ساجا شد.
در این ارزیابی شهرداری منطقه دو تبریز در شاخص بررسی ثبت قراردادهای عمرانی با کسب ۱۱۷ امتیاز توانست بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دهد.
این منطقه همچنین در ادامه ارزیابی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در شاخص ثبت قراردادهای خدمات شهری و کسب ۸۱ امتیاز همچنان در رتبه نخست قرار گرفته است.
شهرداری منطقه دو تبریز در نهایت این ارزیابی در ثبت خرید از ردیف های عمرانی با کسب ۱۴۳ امتیاز و در مجموع امتیازات کسب شده با ۳۴۱ امتیاز در بررسی عملکرد سامانه جامع ارزیابی و کنترل عملکرد شهرداری تبریز (سامانه ساجا) توانست در بین مناطق دهگانه شهرداری ها، موفق به کسب رتبه نخست شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات