الهیار طاهری مردی برای تمام فصول

الهیار طاهری مردی برای تمام فصول

*مرد نکونام نمیرد هرگز* *مرده آنست که نامش به نکویی نبرند* مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست. سومین سالگرد معمار فقید بندرسیریک از راه رسید و جای جای شهرهای بندرسیریک و بندرکوهستک بیانگر خدمات ارزنده آن مرد فرزانه می باشد. مرحوم الهیار طاهری مردی بود سختکوش و خستگی‌ناپذیر و تواضع و فروتنی ایشان شهره عام و خاص بود. افسوس که دست روزگار به این چهره ماندگار فرصتی نداد تا بتواند تمامی تجربیات و اندوخته‌های خود را به نسل بعدی منتقل نماید و چراغ عمرش زودتر از آنچه گمان می‌رفت به خاموشی گرایید، اما خدمات ارزنده او،نام و یادش را در قلب‌ها ماندگار کرده است . بی‌تردید مرحوم‌طاهری دانش را نه برای اخذ مدارک تحصیلی و کسب مادیات، بلکه برای خدمت به همنوعان و پیشرفت و توسعه این مرز و بوم فراگرفته بود. امثال مرحوم طاهری چهره‌های ماندگاری هستند، که یاد و نامشان هیچگاه از خاطره ها و اذهان پاک نخواهد شد. بر خود وظیفه میدانیم در سومین سالگرد درگذشت معمار شهربندرسیریک، یاد و نام وی را گرامی بداریم.وازدرگاه باریتعالی برای ایشان علودرجات مسالت نمائیم. عادل کمالی شهرداربندرسیریک روابط عمومی شهرداری بندرسیریک

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سیریک

    منبع خبر

    شهرداری سیریک

    شهرداری سیریک یک شهرداری در شهر سیریک می باشد

      نظرات