آگهی مزایده عمومی واگذاری حمام قره باغی

آگهی مزایده عمومی واگذاری حمام قره باغی

آگهی مزایده عمومی واگذاری حمام قره باغی

شهرداری فامنین در نظر دارد حمام قدیمی شهر را جهت ایجاد رستوران سنتی واقع در فامنین ، بر اساس مجوز شماره ۱۲۰ مورخه ۱۴/۰۴/۹۷ شورای اسلامی شهر از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره بها به مدت سه سال واگذار نماید لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

  • شرکت کنندگان می بایست ۵ درصد قیمت پایه سالیانه را به صورت اسناد خزانه ، ضمانت نامه بانکی سه ماهه و یا واریز به حساب ۰۱۰۵۷۵۵۰۴۶۰۰۷ بانک ملی به نام شهرداری فامنین به عنوان سپرده شرکت در مزایده ارائه نمایند.
  • درصورت انصراف برندگان اول ، دوم و سوم از مزایده ، اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • سایر اطلاعات ، جزئیات و قیمت پایه در اسناد مزایده ذکر گردیده است .
  • کلیه هزینه های نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است.
  • مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از زمان انتشار آگهی دوم به مدت۱۰روز کاری (۰۵/۰۷/۱۳۹۷) می باشد و به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • یرای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳-۳۶۸۲۲۰۲۰ -۰۸۱ با واحد امور مالی شهرداری تماس حاصل فرمایید.لینک اصل خبر در سایت شهرداری فامنین

منبع خبر

شهرداری فامنین

شهرداری فامنین

شهرداری فامنین یک شهرداری در شهر فامنین می باشد

    نظرات