پذیرش مقاله شهردار ابرکوه در ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب با ضرورت...

پذیرش مقاله شهردار ابرکوه در ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب با ضرورت...

پذیرش مقاله شهردار ابرکوه در ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب با ضرورت کنترل سیلاب های تهدید کننده شهر ابرکوه
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ابرکوه

  منبع خبر

  شهرداری ابرکوه

  شهرداری ابرکوه

  شهرداری ابرکوه یک شهرداری در شهر ابرکوه می باشد

   نظرات