۱۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل زنجان اضافه می شود

۱۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل زنجان اضافه می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

    منبع خبر

    شهرداری زنجان

    شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

      نظرات