گزارش تصویری دیدار مدیرکل راه و شهرسازی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط  با دو اداره کل د...

گزارش تصویری دیدار مدیرکل راه و شهرسازی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با دو اداره کل د...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات