آغاز برگزاری نشست های هم اندیشی جوامع محلی و دوستداران طبیعت، حوزه پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون درجهت رفع چالشهای موجود دراجرای دستور مدیریت ارشد استان دکتر جزینی زاده

بنا به گفته ضیا الدین سلجوقی رئیس اداره بازرسی اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان د جهت اجرای دستور مدیریت ارشد استان جناب آقای دکتر جزینی زاده اولین نشست هم اندیشی مربوط به مشکلات پارک ملی خبر با حضور جمعی از سران طوایف، بزرگان و پیشکسوتان محیط زیست، مسئولان شورا و دهیاری تشکیل گردید
وی گفت در این نشست مقرر گردید که جلسات متعددی در راستای چالشهای حوزه محیط زیست، خشکسالی های اخیر وکمک های مردمی از طریق شورا و دهیاری وهمچنین تشکیل اتاق فکر در رابطه با مسائل زیست محیطی و استفاده از همیاران دلسوز در دستور کار قرار  گرفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات