ادامه عملیات پلمپ اماکن غیر...

ادامه عملیات پلمپ اماکن غیر...

استفاده از کاربریهای غیر مرتبط و ساخت و ساز غیر مجاز به معنای نقض قوانین و ضوابط شهرسازی است که براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، شهرداری موظف به تخریب ساخت و سازهای بدون مجوز است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، چهار واحد ساختمان تجاری و مسکونی واقع در خیابان بلوار امام جعفر صادق وکوچه رضوان، میدان نیایش، خیابان صحرا با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت کاربری های غیرمرتبط  در اراضی دارای طرح تفضیلی جدید پلمپ شد.

کشفی مدیرمنطقه دو شهرداری یزد در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین و زیربنایی ترین مبانی برای داشتن شهری سالم و بدون تخلف آشنایی با تخلفات شهری ورعایت اصول معماری و شهرسازی و اخذ پروانه مرتبط با آن است.

وی خاطر نشان ساخت: هدف قانونگذار از اجبار به رعایت اخذ مجوزهای قانونی برای هر گونه ساخت و ساز در ابتدا رعایت ایمنی و استحکام بنا و حفظ جان و مال شهروندان عزیز می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات