دستگیری ۷ شکارچی غیرمجاز در بابل ،نکا و بهشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل درحین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ۴ شکارچی غیرمجاز را به همراه چهارقبضه سلاح شکاری ولاشه دو قطعه چنگر دستگیرکردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نکا درپی  گزارش دریافتی مبنی برشکارغیرمجازباداشتن حکم قضایی وباهمکاری ماموران نیروی  انتظامی منزل فرد متخلف را بازرسی و مقداری گوشت شوکا به همراه یک قبضه سلاح شکاری قاچاق ،تعدادی فشنگ وسایرادوات شکار راکشف وضبط کردند.

در بهشهر نیز ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر درحین گشت وکنترل درآب بندان نمکچال از ۲ شکارچی غیرمجاز دو قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه خوتکا را کشف و ضبط کردند.

هر۷ متخلف باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

لازم بذکراست،شوکا از گونه های حمایت شده است و براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست ضرر زوزیان هرراس شوکا سیصدوپنجاه میلیون ریال می باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات