همدانی ‌ها در شش ماه نخست سال ۱۲۱ روز هوای سالم داشتند

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، عادل عربی با تشریح گزارش وضعیت کیفی هوای همدان برگرفته از آمار و اطلاعات ثبت شده توسط ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در سطح استان ادامه داد: بر اساس این گزارش شهرستان همدان ۱۵۵ روز پاک و سالم و ۱۵ روز  درحالت هشدار، شهرستان ملایر ۱۶۵ روز پاک و ۱۳ روز در حالت هشدار ، شهرستان نهاوند ۱۷۲ روز سالم و ۹ روز در حالت هشدار، شهرستان اسدآباد ۱۳۲ روز سالم و ۲۰ روز در حالت هشدار و شهرستان کبودراهنگ ۱۵۲ روز سالم و ۲ روز در حالت هشدار قرار داشت.
عربی گفت : استان همدان دارای پنج ایستگاه پایش آلودگی در شهرهای همدان، ملایر، نهاوند، اسدآباد و کبودراهنگ می باشد که بر اساس اطلاعات دریافتی از این ایستگاه ها این استان از نظر وضعیت کیفی هوا به طور میانگین ۱۵۵ روز در حد پاک و سالم قرار داشت.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات