صدور ۱۲۴۳۲ متر مربع پروانه ساختمانی

صدور ۱۲۴۳۲ متر مربع پروانه ساختمانی

مدیر منطقه پنج شهرداری کاشان از صدور ۱۲ هزار ۴۳۲ متر مربع پروانه ساختمانی در ۶ماه نخست خبر داد و گفت: این قراردادها از ابتدای سال جاری در حوزه شهرسازی منطقه ۵ شهرداری کاشان منعقد شده است.

ابوذر میرزا بیگی تصریح کرد: ۱۲۲پروانه ساختمانی، ۵۹ پروانه تفکیک و ۶۵۲ مفاصا حساب در این مدت صادر شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات