آسفالت‌ریزی خیابان ها ادامه دارد

منبع خبر

شهرداری زنجان

شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

    نظرات