تشریح برنامه های بازآفرینی شهری کردستان

تشریح برنامه های بازآفرینی شهری کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی کردستان ، شهرام ملکی اظهار کرد: ۵۱ درصد از جمعیت شهرهای کردستان در محدوده  با تراکم بالا وکم  برخوردار از استاندارهای زندگی شهری ساکن اند که این موضوع در مبحث اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی به نوعی فاجعه است و باید برای آن چاره ای اندیشید .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات