در هفتمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر مطرح شد: ضرورت تصویب قانون مسوولیت مدنی زیست محیطی در ایران

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر هفتمین نشست حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر در روز سه شنبه سوم مهرماه ۹۷ در دبیرخانه تالابهای این اداره کل برگزار شد که در آن به معرفی مباحث مسوولیت مدنی در حوزه محیط زیست و به طورخاص به آلودگی های نفتی در خلیج فارس پرداخته شد. حسین دلشب در این باره گفت: کتابی با عنوان مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی محیط زیست دریایی خلیج فارس توسط رییس اداره حقوقی این اداره کل تالیف و به نگارش درآمده که به عنوان متن پایه برای خوانش در این نشست مورد استفاده قرار گرفت.

سیروس کرمی؛ نویسن ده کتاب و رییس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در باب این کتاب و موضوع آن توضیحاتی ارائه داد: مسوولیت مدنی براساس نظریه تقصیر در مباحث حقوقی شکل گرفته است و ازهمین رو می توان با توجه به این قاعده حقوقی به اقامه دعوی نسبت به واحدهای آلاینده اقدام نمود.

کرمی در ادامه افزود که در ایران قانون مسوولیت مدنی زیست محیطی به تصویب نرسیده و با توجه به مسائل زیست محیطی که در جامعه با آن مواجه هستیم، ضرورت تصویب این قانون را می شود ارائه داد و از متخصصان و مسوولین مرتبط خواست که این قانون به تصویب برسد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات