دستگیری متخلفین شکار و حمل سلاح غیر مجاز در شهرستان فیروزکوه


دو گروه متخلف شکار غیر مجاز و حمل سلاح غیر مجاز  در شهرستان فیروزکوه دستگیر شدند.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، مامورین مستقر در سر محیط بانی ارجمند  حین گشت وکنترل منطقه  ارجمند دو گروه متخلف غیر مجاز را که با خود دوقبضه سلاح شکاری غیر مجازو قاچاق  نیز داشتند ، دستگیر کردند.
این گزارش می افزاید:پرونده تخلف پس از تکمیل جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات