بازدید معاون عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استن از بافت فرسوده شیروان چهارشنبه ۴ مهر ۹۷

بازدید معاون عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استن از بافت فرسوده شیروان چهارشنبه ۴ مهر ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات