رئیس مجمع بانوان شوراهای اسلامی شهرهای استان قزوین گفت: زنان به عنوان جمعیت تاثیر گذار و تعیین کنند در توسعه پایدار جامعه جهت نقش افرینی نیازمند نگاه مدیریتی کلان می باشند

رئیس مجمع بانوان شوراهای اسلامی شهرهای استان قزوین گفت: زنان به عنوان جمعیت تاثیر گذار و تعیین کنند در توسعه پایدار جامعه جهت نقش افرینی نیازمند نگاه مدیریتی کلان می باشند

‍ رئیس مجمع بانوان شوراهای اسلامی شهرهای استان قزوین گفت: زنان به عنوان جمعیت تاثیر گذار و تعیین کنند در توسعه پایدار جامعه جهت نقش افرینی نیازمند نگاه مدیریتی کلان می باشند . دکتر فیض اللهی عضو شورای شهر آبیک گفت : امروز تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور باید به مطالبات زنان توجه داشته باشند تا دچار انفکاک جنسیتی نشویم. جامعه ما با حضور بانوان و آقایان در کنار همدیگر معنا می یابد و باید مسیر توسعه پایدار را به سمتی هدایت کنیم تا از تجزیه و انفکاک بانوان و آقایان از یکدیگر و دو قطبی شدن پرهیز کنیم. وی افزود جامعه نیازمند مشارکت و حضور زنان جهت رشد توسعه در حوزه های اقتصادی سیاسی فرهنگی می باشد بنابراین باید بستر لازم برای مشارکت زنان فراهم کند و با قانون مند شدن حضور فعالیت زنان در جامعه همه ارکان حکومتی را به استفاده و و بهر گیری از توانمندیهای زنان ملزم کند رئیس مجمع بانوان شوراهای اسلامی شهرهای، استان قزوین با انتقاد از عدم تخصیص منابع مالی ویژه زنان گفت امروز کمبود منابع مالی و اعتباری مورد نیاز در اجرای طرح های خاص به ویژه در حوزه خدمات زیر ساختی رفاهی تفریحی و عمرانی و ورزشی زنان و کودکان در جهت ارتقاء سطح زندگی و منزلت قشر بانوان ، این مسئله را با مشکل جدی مواجه کرده است. دکتر فیض الهی در ادامه ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات بحق جامعه زنان در حوزه های بالا دستی گفت تخصیص اعتبارات ویژه در حوزه زنان تعیین ردیف بودجه از محل منابع ملی بخصوص شهرداریها در راستای توجه و مهیا ساختن نیازهای زنان و کودکان از جمله راهکارهای است که باید توسط بانوان تاثیر گذار در حوزه های مدیریتی کلان کشور مورد توجه پیگیری قرار گیرد. رئیس مجمع بانوان شوراهای اسلامی شهرهای استان قزوین همچنین به فعالیت ها و اهداف این مجمع پرداخت و گفت براساس سیاست های تدوین شده ، توانمند ساز ی بانوان استان در حوزه های مدیریتی از فعالیت های این مجمع خواهد بود بانوان ما برای توانمند شدن نیاز به حمایت اجتماعی دارند. حمایت اجتماعی اعم از عاطفی ، خود ارزشمندی، ابزاری، اطلاعاتی و رسانه ای است. باید قبل از اینکه بانوان ما دچار آسیب اجتماعی شوند، نسبت به توانمند سازی آنها اقدام شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری آبیک

  منبع خبر

  شهرداری آبیک

  شهرداری آبیک یک شهرداری در شهر آبیک می باشد

   نظرات