بازدید رییس دستگاه نظارت برانتخابات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در سراسر کشور از محل ب...

بازدید رییس دستگاه نظارت برانتخابات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در سراسر کشور از محل ب...

دکتر منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و رییس دستگاه نظارت برانتخابات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در سراسر کشور در سفر به استان گیلان از محل برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان بازدید کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

  منبع خبر

  اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

  اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات