ارسال ۱۲۳۹ پرونده به کمیسیون ماده صد منطقه سه...

ارسال ۱۲۳۹ پرونده به کمیسیون ماده صد منطقه سه...

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری قزوین؛ فدائی‌فر افزود: بیشترین پرونده در شهریورماه سال جاری با ۲۶۴ پرونده به کمیسیون ماده صد ارسال شده است.

وی گفت: در فروردین‌ماه ۱۰۳پرونده، اردیبهشت‌ماه ۱۹۲ پرونده، خردادماه ۲۲۱ پرونده، تیرماه ۲۳۲ پرونده، مردادماه ۲۲۷ پرونده و شهریورماه ۲۶۴ پرونده به کمیسیون ماده صد ارسال شده است.

فدائی‌فر افزود: بیشترین تخلفات برای تشکیل پرونده و ارسال آن به کمیسیون ماده صد در زمینه‌های مازاد سطح مجاز، مازاد طول، کوچک کردن پاسیون، تبدیل نور فرعی به اصلی و اضافه بنا است.

وی بیان کرد: مازاد سطح مجاز و کوچک کردن پاسیون نسبت به دیگر تخلفات برای تشکیل پرونده و ارسال آن به کمیسیون ماده صد بیشتر است.

این مقام مسوول اضافه کرد: پیگیری و صدور رای برای ارسال  پرونده‌‍‌ها به کمیسیون ماده صد با سرعت خوبی در حال اجراست.

پایان پیام

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات