سمپاشی درختان نارنج آلوده به آفات گیاهی

سمپاشی درختان نارنج آلوده به آفات گیاهی

سمپاشی درختان نارنج آلوده به آفات گیاهی ( انواع شپشک ها) در سطح شهر با سموم شیمیایی کم خطر توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان

شرایط آب و هوایی ویژه و علاقه شهروندان گرگان زمین به عصاره بهارنارنج باعث کاشت درخت نارنج از گذشته های دور در شهر گرگان شده است. بطوریکه در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰۰ اصله درخت نارنج بالغ در سطح فضای سبز شهری موجود می باشد. عواملی از قبیل همیشه سبزبودن ، دارابودن تاج منظم، ارتفاع مناسب، توقع و نیاز غذایی در حد متوسط این درخت و همچنین رغبت عمومی جهت حفاظت و نگهداری از این درخت باعث توجه و رغبت کارشناسان سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری گرگان به توسعه کاشت این درخت در معابر شهری شده است. علیرغم ویژگیهای منحصر به فرد نارنج، این درخت نیز مانند سایر گونه های گیاهی سازگار منطقه ، دچار آفت میشود که به انواع شپشک های گیاهی میتوان اشاره کرد. البته اجرای دقیق و منظم برنامه مدیریت کنترل آفت در طی سال باعث کاهش جمعیت آفت و کاهش میزان خسارتها میگردد. براین اساس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان در راستای اجرای برنامه مدیریت کنترل آفت با کمک و مشاوره کارشناسان گیاهپزشکی از ابتدای مهرماه سال جاری و با استفاده از سموم شیمیایی کم خطر نسبت به سمپاشی درختان آلوده در سطح شهر اقدام نموده است. این عملیات در غالب پنج اکیپ اجرایی با ماشین آلات و تجهیزات مجزای سمپاشی از ساعت ۲۱ هر شب انجام میگیرد. شایان ذکر است جهت جلوگیری از سرایت آلودگی و بنا به درخواست شهروندان متقاضی، درختان نارنج داخل منازل بصورت رایگان سمپاشی میگردد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گرگان

  منبع خبر

  شهرداری گرگان

  شهرداری گرگان

  شهرداری گرگان یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر گرگان می باشد

   نظرات