مانور آتش نشانی به مناسبت روز آتشنشان و خدمات ایمن...

مانور آتش نشانی به مناسبت روز آتشنشان و خدمات ایمن...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بافق

  منبع خبر

  شهرداری بافق

  شهرداری بافق

  شهرداری بافق یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر بافق می باشد

   نظرات