برگزاری رژه خودرویی سازمان آتش نشانی شهرداری خرمشهر

برگزاری رژه خودرویی سازمان آتش نشانی شهرداری خرمشهر

برگزاری رژه خودرویی سازمان آتش نشانی شهرداری خرمشهر

رژه خودرویی سازمان آتش نشانی..........

یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات