کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر نقش مهمی در...

کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر نقش مهمی در...

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین؛ هنرور افزود: این جلسات هر ماهه با حضور مدیران مناطق، سازمان ها و حوزه های شهرداری و مدیران دستگاه های خدمات رسان برگزار شده و در رابطه با هماهنگی برنامه های اجرایی شهر در آن بحث و گفتگو می شود.
وی در ادامه افزود: باید هماهنگی و همکاری بین شهرداری و دستگاه های خدمات رسان بیشتر شده و در این راستا باید اهداف مدیریت واحد شهری مورد نظر قرار گرفته  تا نتیجه که همان رضایت شهروندان است به سرعت حاصل شود.
جانشین شهردار در پنجمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر گفت : یکی از موضوعات مهم در این جلسه فعال سازی کمیته حفاری مناطق بود که با این کار پروسه استعلام پیش از پروژه حذف شده و پروژه های عمرانی با سرعت بیشتری اجرایی می شود.

پایان پیام

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات