روابط عمومی ۳: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /۲

روابط عمومی ۳: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /۲

به روایت تصویر
لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

منبع خبر

شهرداری رشت

شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

نظرات