بازدید شهردار تنکابن بهمراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر تنکابن از کوچه امام رضا (ع)

بازدید شهردار تنکابن بهمراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر تنکابن از کوچه امام رضا (ع)

بازدید شهردار تنکابن بهمراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر تنکابن از کوچه امام رضا (ع)

که با پیشنهاد اعضاء محترم و دستور شهردار مقرر گردید؛ محور ارتباطی کوچه امام رضا خیابان جمهوری به کمربندی  فردوسی شرقی طی هفته آتی عملیات زیر سازی و آسفالت و در دسترس شهروندان قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تنکابن

  منبع خبر

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن یک شهرداری در شهر تنکابن می باشد

   نظرات