بالغ بر ۵۵۳ ساعت عملیات آتش نشانی در ۶ماهه نخست سال ۱۳۹۷(هر روز ۲/۶ عملیات) عملکرد درخشان واحد آتش نشانی شهرداری میناب

بالغ بر ۵۵۳ ساعت عملیات آتش نشانی در ۶ماهه نخست سال ۱۳۹۷(هر روز ۲/۶ عملیات) عملکرد درخشان واحد آتش نشانی شهرداری مینابلینک اصل خبر در سایت شهرداری میناب

  منبع خبر

  شهرداری میناب

  شهرداری میناب

  شهرداری میناب یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر میناب می باشد

   نظرات