افتتاح نخستین ایستگاه نجات غریق و مانور حمل مصدوم از ارتفاع

افتتاح نخستین ایستگاه نجات غریق و مانور حمل مصدوم از ارتفاع

افتتاح نخستین ایستگاه نجات غریق و مانور حمل مصدوم از ارتفاع

ئین افتتاح نخستین ایستگاه نجات غریق و مانور ............

یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات