اطلاعیه تمدید زمان انتخابات

اطلاعیه تمدید زمان انتخابات
در پی استقبال پرشور مهندسین در پای صندوق های رای انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  و براساس تصمیم دستگاه نظارت و هیات اجرایی انتخابات در مشهد تا ساعت ۱۹ به مدت دو ساعت و در شهرستان های نیشابور ، قوچان، تربت جام ، سبزوار ، کاشمر  و تربت حیدریه تا ساعت ۱۸ به مدت یک ساعت تمدید شد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات