مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی آرای خود را به صندوق انداختند

مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی آرای خود را به صندوق انداختند
در نخستین ساعت شروع رای گیری انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، دکتر محمدرضا اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی استان به اتفاق مهندس حسین کامران دیسفانی رئیس سازمان با حضور در حوزه انتخاباتی نمایشگاه بین المللی مشهد آرای خود را به صندوق انداختند.
به گزارش روابط عمومی هیئت اجرایی انتخابات، مدیرکل راه و شهرسازی به اتفاق رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از بخش های مختلف حوزه رای گیری و سامانه احراز هویت بازدید کردند.
برپایه این خبر هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در مشهد و ۱۱ شهرستان استان آغاز شده است و در این انتخابات مهندسین از میان ۸۲ دو نفر کاندیداها به ۱۵نفر رای خواهند داد.
لازم به ذکر است ، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در حال حاضر بیش از ۳۷ هزار مهندس در ۷ رشته ساختمانی دارد


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات