اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان خوزستان، به استناد بند ۱ فصل نهم نظام نامه انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا ۵ روز بعد از روز اخذ رای (جمعه ۶ مهرماه) خواهد بود.
اعضا می توانند کلیه شکایات خود را به خانم شیخ پور ،دفتر هیات اجرایی، تحویل نمایند تا هیات اجرایی به اتفاق نماینده دستگاه نظارت استان به مدت یک هفته پس از انقضای مدت پذیرش شکایات آن ها را بررسی و نظر خود را به شاکی اعلام کند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات