اطلاعیه در خصوص تعطیلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،دفاتر نمایندگی و شعبات در روز پنجشنبه مورخ۹۷/۷/۵ #

با عنایت به برگزاری هشتمین دوره انتخابات اعضاء محترم هیات مدیره این سازمان به اطلاع اعضاء،مالکین و مراجعه کنندگان محترم می رساند که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،دفاتر نمایندگی و شعبات در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۷/۵ تعطیل خواهد بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات