اطلاعیه شماره ۸ / اعلام تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به تفکیک رشته و گروه

اطلاعیه شماره ۸ / اعلام تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به تفکیک رشته و گروه

اطلاعیه شماره ۸

اعلام تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به تفکیک رشته و گروه

دراجرای نظامنامه انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و بند ۷ از بخش   ۱-۳-۳ نظامنامه، در خصوص اعلام تعداد اعضای هیات مدیره با توجه به نامه شماره ۳۸۸۸/۹۷ص مورخه ۴/۴/۱۳۹۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و عطف به ابلاغیه شماره ۴۲۰/۵۰۵۲۰ مورخه ۲۵/۴/۱۳۹۷ معاون محترم وزیر راه و شهرسازی ، تعداد اعضای هیات مدیره سازمان استان به تفکیک رشته های هفتگانه به صورت زیر اعلام می‌گردد.

تعداد کل اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان کردستان ۱۱ نفر

رشته ها

تعداد اعضا        هر رشته

تعداد اعضا  هر گروه

۱

گروه عمران

عمران

۴

۶

نقشه برداری

۱

ترافیک

۱

۲

گروه تاسیسات

برق

۱

۲

مکانیک

۱

۳

گروه معماری و شهرسازی

معماری

۲

۳

شهرسازی

۱

هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات