شهردار یزد تعاملات سازمان نظام مهندسی ساختمان با شهرداری را خوب و رو به گسترش توصیف کرد

شهردار یزد تعاملات سازمان نظام مهندسی ساختمان با شهرداری را خوب و رو به گسترش توصیف کرد

دکتر جمالی نژاد شهردار یزد در مصاحبه با روابط عمومی سازمان نظام مهندسی، این سازمان را به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد و فنی-تخصصی توصیف کرد که در بحث ساخت و ساز، می تواند به عنوان یک بازوی قوی، شهرداری را در مسیر اجرای سیاست های معماری و شهرسازی خود یاری دهد.

به گفته وی، شهرداری یزد همواره تلاش کرده است ضمن حفظ اصول و قوانین مصوب، حداکثر تعامل را با این سازمان داشته باشد. همکاری شهرداری و این سازمان در کمیسیون های چهار نفره، در اختیار قراردادن اطلاعات نرم افزارهای شهرسازی جهت بهره مندی مهندسان ناظر و نمایندگان سازمان، تلاش برای ارتقای جایگاه سازمان با الزام مالکین توسط شهرداری برای اخذ تایید سازمان جهت نقشه ها بخشی از این تعاملات محسوب می شود.

دکتر جمالی نژاد از همکاری طرفین در زمینه صدور پروانه ساخت برای کلیه املاک سطح شهر، هماهنگی و همراهی در انجام بازدیدهای دوره ای و اخذ گزارش های مرحله ای مهندسان ناظر عضو سازمان برای کلیه ساختمان های دارای پروانه، به عنوان دیگر زمینه های ارتباط شهرداری با این سازمان نام برد. در نگاه شهردار یزد، تلاش و بستر سازی جهت عملیاتی کردن پروژه بزرگ هوشمند سازی صدور پروانه های ساختمانی از دیگر موارد تعامل سازنده شهرداری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات